Aktivity sociálního podniku jsou organizovány tak, aby umožňovaly zaměstnávat znevýhodněné osoby. Součástí tohoto principu je tedy také systém podpůrných aktivit, které těmto osobám pomáhají dlouhodobě si práci udržet, doplnit si vzdělání či situaci jinak aktivně řešit. Aktivity sociálního podnikání vždy zahrnují environmentální rozměr. To se týká nejen ochrany životního prostředí, ale také regionální zaměřenosti, využívající místní zdroje a zohledňující potřeby místní komunity. Obecně patří do cílové skupiny KOVOLESu všechny osoby znevýhodněné na trhu práce. Primárně ovšem KOVOLES pracuje s osobami dlouhodobě nezaměstnanými a s osobami, které mají zkušenost se závislostí. Aktivity KOVOLESu jsou rozděleny na lesnický provoz, produkci a prodej palivového dřeva a zámečnickou a kovářskou dílnu.

titles.basic_info

service.subcategory Zaměstnávání
service.address náměstí Republiky 22, Žďár nad Sázavou 1 591 01, Kraj Vysočina
service.phone 566 585 013
service.email kovoles@kolping.cz
service.website http://kovoles-ops.cz/2/?page_id=35
service.capacity
service.note

 - mají provozovnu také v obci Sejřek (u Žďáru nad Sázavou)

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Pracovní doba
- dle domluvy se zaměstnavatelem