service.single - Psychoterapeutická ambulance - MUDr. Jiří Kořán

Nabídka individuální psychoanalytické psychoterapie. Psychoanalytická psychoterapie je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování a může pomoci propracovat se až ke skutečným kořenům našich životních obtíží. Výhodou jsou krátké objednací doby, individuálně přesně sjednaný čas sezení poskytující naprosté soukromí, práce v odpoledních a večerních hodinách. Na straně klienta je nezbytná dlouhodobější ochota k hlubšímu sebepoznání v absolutně důvěrných podmínkách terapeutických sezení ve frekvenci nejčastěji 1x týdně 50 minut. Terapie není hrazena ze zdravotního pojištění, každou hodinu platí klient sám v plné výši.

titles.basic_info

service.subcategory Ambulance
service.address Rozkošská 2325, Havlíčkův Brod 580 01, Kraj Vysočina
service.phone 773 563 977
service.email ppjk@centrum.cz
service.website https://www.psychoterapie-vysocina.cz
service.capacity
service.note

Soukromá ordinace sídlí v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, příjezd autem a parkování jsou snadné.

Kontaktní pracovníci