service.single - Domov se zvláštním režimem Libníč

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním zejména se schizofrenií.

titles.basic_info

service.subcategory Bydlení
service.address Libníč 17, Rudolfov 373 71, Jihočeský kraj
service.phone 723 774 547
service.email vedoucidzr@domovlibnic.cz
service.website http://www.domovlibnic.cz
service.capacity 112 lůžek
service.note

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální službu osobám starší 18 let, které již potřebují pravidelnou péči a mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, změny osobnosti po poškození nebo onemocnění mozku, apod.) Tedy osobám s primární psychiatrickou diagnózou, kdy již nelze zajistit jejich potřeby v přirozeném sociálním prostředí ambulantní ani terénní soc. službou. Služba je poskytována přednostně občanům Jihočeského kraje.

Kontaktní pracovníci