Posláním služby je poskytovat podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří chtějí samostatně bydlet, v obnovení či získání schopností a dovedností potřebných k vedení domácnosti, a to v takové míře, která jim umožní žít v běžném prostředí, zvládat nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění.

titles.basic_info

service.subcategory Bydlení
service.address Mostecká 2087, Tábor (část) 390 02, Jihočeský kraj
service.phone 603 401 576
service.email fokustabor@fokustabor.cz
service.website http://www.fokustabor.cz
service.capacity
service.note

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Poskytované chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Uživatel si volí potřebnou míru podpory, tak aby postupným nácvikem získal či prohloubil dovednosti, které potřebuje ke zvládání samostatného bydlení v běžných podmínkách. Pracovník služby poskytuje uživateli podporu při obstarávání běžného chodu domácnosti (nákupy, úklid, vaření, péče o sebe, finanční gramotnost, apod.).

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Poskytnutí ubytování 24 hod.
Ostatní činnosti: Po – Pá 7:30 - 19:30 V ostatní době je držena pracovní pohotovost.