service.single - Futurum F s. r. o. sociální firma spolku FOKUS Tábor

Posláním společnosti Futurum F s.r.o. je v rámci sociálního podnikání umožnit lidem s duševním onemocněním popř. jiným vážným zdravotním či sociálním znevýhodněním, získat pracovní uplatnění a tím přispívat k jejich lepšímu začlenění do společnosti a v širších souvislostech tak přispívat i k dosahování obecného blaha.

titles.basic_info

service.subcategory Zaměstnávání
service.address Mostecká 2087, Tábor (část) 390 02, Jihočeský kraj
service.phone +420 739 203 363
service.email futurumf@fokustabor.cz
service.website https://www.futurumf.cz/
service.capacity
service.note

Provozovny:

  • Zahradnický provoz, Mostecká 2087, 390 02 Tábor
  • Bistro, catering, Bílkova 1440, 390 02 Tábor

  • Bufet Gymnázium Pierra de Couberteina, Nám. Fr. Křižíka 860/25, 390 02 Tábor

Kontaktní pracovníci