service.single - NOE Třinec, podpora samostatného bydlení

Posláním terénní sociální služby podpora samostatného bydlení střediska Slezská diakonie NOE Třinec je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním v takové míře, aby byli schopni samostatného bydlení, nebo samostatného bydlení s minimální podporou sociální služby.

titles.basic_info

service.social_service Podpora samostatného bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Hraniční 280, Třinec 739 61, Moravskoslezský kraj
service.phone 737 478 288, 734 478 288, 734 353 761
service.email noe.tc@slezskadiakonie.cz
service.website www.slezskadiakonie.cz
service.capacity

Okamžitá kapacita střediska jsou 3 uživatelé. jedná se o počet uživatelů, kteří mohou využívat sociální sluýbu v jednom okamžiku.

Celková kapacita je 9 uživatelů.

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba kanceláře střediska: pracovní dny 7:00-15:00
Po-Pá 7:00-17:00