Posláním sociální služby podpory samostatného bydlení - je pomáhat dospělým lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu, osvojit si dovednosti a návyky související se zajištěním chodu domácnosti a se zažazením do běžného společenského prostředí.

titles.basic_info

service.social_service Podpora samostatného bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Řezníčkova 8, Olomouc 779 00, Olomoucký kraj
service.phone 734 435 449
service.email hana.kokosinska@olomouc.charita.cz
service.website https://www.olomouc.charita.cz
service.capacity
service.note

Zahrnuje nácvik praktických dovedností v domácnosti, podporu v oblasti finančního hospodaření, hledání práce či bydlení. Služba podporuje soběstačnost uživatelů za účelem zvýšení kvality jejich života v přirozeném domácím prostředí. Jejím cílem je předcházet zhoršení zdravotního stavu, a snížit tím počet hospitalizací či oddálit nebo zamezit umístění v ústavním zařízení.

Kontaktní pracovníci