service.single - Pečovatelská služba - Lázně Bohdaneč

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní sociální službu seniorům a dalším lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb.

titles.basic_info

service.social_service pečovatelská služba
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Šípkova 49, Lázně Bohdaneč 533 41, Pardubický kraj
service.phone 775 296 832
service.email bohdanec@charitapardubice.cz
service.website http://www.pardubice.charita.cz
service.capacity

Ambulantní forma poskytování: 1 uživatel/den

Terénní forma poskytování: 17 uživatelů/den

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba:
Ambulantní forma poskytování:
days.0 08:00 - 17:00
days.1 08:00 - 17:00
days.2 08:00 - 17:00
days.3 08:00 - 17:00
days.4 08:00 - 17:00
service_working_hours.list #2 - Provozní doba:
Terénní forma poskytování:
days.0 06:30 - 21:30
days.1 06:30 - 21:30
days.2 06:30 - 21:30
days.3 06:30 - 21:30
days.4 06:30 - 21:30
days.5 06:30 - 21:30
days.6 06:30 - 21:30