Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní sociální službu seniorům a dalším lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb.

titles.basic_info

service.social_service pečovatelská služba
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Nám. Hrdinů 13, Moravany 533 72, Pardubický kraj
service.phone 775 296 829
service.email moravany@charitapardubice.cz
service.website http://www.pardubice.charita.cz
service.capacity

20 uživatelů/den

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba:
Terénní forma poskytování:
days.0 06:30 - 21:30
days.1 06:30 - 21:30
days.2 06:30 - 21:30
days.3 06:30 - 21:30
days.4 06:30 - 21:30
days.5 06:30 - 21:30
days.6 06:30 - 21:30