Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní sociální službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb.

titles.basic_info

service.social_service pečovatelská služba
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address V Ráji 732, Pardubice-Staré Město 530 02, Pardubický kraj
service.phone 777 296 850, 466 335 026
service.email klimesova@charitapardubice.cz
service.website http://www.pardubice.charita.cz
service.capacity

85 uživatelů/den

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba:
Terénní forma poskytování:
days.0 06:30 - 21:30
days.1 06:30 - 21:30
days.2 06:30 - 21:30
days.3 06:30 - 21:30
days.4 06:30 - 21:30
days.5 06:30 - 21:30
days.6 06:30 - 21:30