Pečovatelská služba je sociální terénní služba, která napomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, na svou rodinu, přátele, blízké. Jedná se o individuálně poskytovanou službu, která přispívá k prodloužení pobytu člověka doma, prodlužuje období relativně nezávislého života a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního zaopatření např. v Domovech pro seniory. Tato služba je poskytována v domácnostech klientů. Službu zajišťují pečovatelky s odpovídajícím vzděláním na základě individuálních cílů, potřeb a schopností jednotlivých klientů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Vlastní poskytování služeb je zahájeno ihned po prvním kontaktu a sepsání smlouvy odpovědným pracovníkem služby.

titles.basic_info

service.social_service pečovatelská služba
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Úslavská 75, Východní Předměstí (Plzeň 2) (část) 326 00, Plzeňský kraj
service.phone 731 142 252
service.email hartlova@domovinka.cz
service.website https://www.domovinka.cz/2018/10/15/pecovatelska-sluzba/
service.capacity

Kontaktní pracovníci