Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Poradenství zahrnuje tyto základní činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

titles.basic_info

service.social_service odborné sociální poradenství
service.subcategory Poradenství
service.address Karolíny Světlé 463/13, Severní Předměstí (část) 323 00, Plzeňský kraj
service.phone 377 429 616, 739 054 931
service.email por@ledovec.cz
service.website https://www.ledovec.cz/socialni-sluzby/item/30-odborne-socialni-poradenstvi-ledovec
service.capacity
service.note

v případě poradenství v oblasti vzdělávání můžete použít přímý e-mail normalnestuduju@volny.cz


Pondělí:    8:30 – 12:30 (bez objednání)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

Úterý:        8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

Středa:      8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

Čtvrtek:     8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (bez objednání)

Pátek:       8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

Kontaktní pracovníci