Služby Alzheimercentrum Zlín jsou poskytovány v rámci služeb pro seniory a skupinu lidí s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Růmy 1393 (adresa poskytování služby), Zlín (část) 760 01, Zlínský kraj
service.phone +420 773 377 075, +420 778 494 060
service.email zlin@alzheimercentrum.cz
service.website https://www.alzheimercentrum.cz/zlin
service.capacity

Kapacita - 156 klientů

Kontaktní pracovníci