Pobytová placená služba zaměřená na získávání praktických činností a dovedností. Služba chráněné bydlení je určena lidem, kteří v důsledku svého duševního onemocnění a s ním spojenou nepříznivou životní situací nezvládají nebo nemohou zcela samostatně bydlet a potřebují podporu sociální služby při nácviku a rozvoji dovedností a schopností vedoucích k jejich soběstačnosti. Služba směřuje k tomu, aby člověk po jejím ukončení zvládl samostatně nebo s nižší mírou podpory bydlet, poradit si při řešení běžných denních záležitostí, aby převzal odpovědnost za vlastní rozhodování a uměl využívat běžně dostupné služby v komunitě. Cílovou skupinou jsou lidé s chronickým duševním onemocněním, převážně z okruhu psychóz, s výjimkou osob, které vyžadují bezbariérový přístup.

titles.basic_info

service.social_service chráněné bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Komenského 36a, Jihlava (část) 586 01, Kraj Vysočina
service.phone 567 215 896
service.email j.kolarova@vorjihlava.cz
service.website https://www.vorjihlava.cz/sluzby/chranene_bydleni
service.capacity Služba ke poskytována jako přechodné tréninkové bydlení po dobu 6 měsíců až max. 2 let v plně vybaveném bytě určeném pro soužití 3 osob.
service.note

Podmínkou poskytnutí služby je:

  • věk od 19 do 64 let
  • bydliště v Kraji Vysočina

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - úřední hodiny (přítomnost pracovníka):
Po-Pá 8:00-16:00 - v případě nouzové situace je pracovník na telefonu