service.single - Tým sociální rehabilitace - case management

Pracovníci CM týmu jsou průvodci, se kterými se klienti setkávají jako s prvními. Pracovník zprostředkovává služby, které provozuje Fokus, ale zajišťuje pro klienta i služby jiných poskytovatelů z regionu Mladá Boleslav. Další důležitou úlohou pracovníků CM týmu je program podpory života v komunitě. Tento program je zaměřen na „provázení“ duševně nemocných klientů, v jejich každodenní životě. Pracovníci s klienty vytvoří dlouhodobý plán, který popisuje kterými oblastmi se bude spolupráce klienta a pracovníka zabývat. Plán může být zaměřen na jakékoliv problémy, které znesnadňují klientovi život – např. řešení konfliktu nebo složité situace doma, provázení při jednání s úřady, získávání nových dovedností, zvládání krizí apod..

titles.basic_info

service.social_service sociální rehabilitace
service.subcategory Rehabilitace
service.address Čechova 635/11, Mladá Boleslav I 293 01, Středočeský kraj
service.phone 775 562 009
service.email terenni.tym@fokus-mb.cz
service.website www.fokus-mb.cz
service.capacity 200 klientů

Kontaktní pracovníci