service.single - Komunitní tým Mělník - sociální rehabilitace (region Střední Čechy)

Je vstupní branou do sociálních služeb.

titles.basic_info

service.social_service sociální rehabilitace
service.subcategory Rehabilitace
service.address Kamenická 3451, Mělník (část) 276 01, Středočeský kraj
service.phone 774 804 931
service.email kt.melnik@fokus-praha.cz
service.website https://www.fokus-praha.cz/cz/pomahame/centrum-stredni-cechy
service.capacity Ambulantní 80 klientů, terénní 80 klientů.
service.note Služba je poskytována ambulantní i térenní formou.

Kontaktní pracovníci