Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinovou.

titles.basic_info

service.social_service chráněné bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Pod Čimickým hájem 177/1, Čimice (část) 181 00, Hlavní město Praha
service.phone 283 853 163, 739 320 509
service.email info@bona-ops.cz
service.website www.bona-ops.cz
service.capacity Jedná se o 4 objekty, každý je pro 13 - 15 uživatelů. Terapeut i asistent terapeuta mají kancelář v objektu chráněného bydlení.

Kontaktní pracovníci