Cílem domova se zvláštním režimem je podpora uživatelů služby v co nejvyšší míře samostatnosti, podpora uživatelů při zachování jejich stávajících schopností, naplňování volného času uživatelů pomocí ergoterapie a dalších zájmových činností.

titles.basic_info

service.subcategory Bydlení
service.address Lidická 86, 796 01 Prostějov, Prostějov (část) 796 01, Olomoucký kraj
service.phone 736 484 568
service.email mkoleckarova@csspv.cz
service.website
service.capacity

KAPACITA: 76 uživatelů služby

service.note

CÍLOVÁ SKUPINA: Osoby od 19 let s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy) včetně některých přidružených smyslových vad, které jsou plně invalidní nebo dosáhly seniorského věku.

Kontaktní pracovníci