Posláním sociální služby je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří mají v důsledku onemocnění demencí sníženou soběstačnost – ocitli se v nepříznivé sociální situaci. Cílem individuálně plánovanou službou udržet a upevňovat stávající schopnosti a dovednosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy, komunikace, orientace a kognitivních schopností.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address U Sanatoria 2631 / 25, Šumperk 787 01, Olomoucký kraj
service.phone 583215518
service.email cechova@socsluzby.cz
service.website www.socsluzby.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci