Posláním je poskytování komplexní, kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční pobytové služby osobám trpícím syndromem demence nebo chronickým duševním onemocněním, kteří již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí. Služba zajišťuje pomoc a podporu v naplnění základních životních potřeb, jako je ubytování, stravování, hygiena,oblékání,apod. Dále umožňuje společenský kontakt,poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Smetanova 196/52, Zábřeh 789 01, Olomoucký kraj
service.phone 775 893 832
service.email zabreh@alzheimercentrum.cz
service.website https://www.alzheimercentrum.cz/zabreh
service.capacity

Kontaktní pracovníci