Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních potřeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V rámci této péče zajišťovat pomoc při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a poskytovat tak podporu k co nejdelšími zachování jejich soběstačnosti. Služby se poskytují dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

titles.basic_info

service.social_service bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Kamenická 755/195, Děčín I-Děčín 405 02, Ústecký kraj
service.phone 736758927
service.email vedouci2@cssdecin.cz
service.website http://www.cssdecin.cz/
service.capacity

46 lůžek

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní hodiny:
Nepřetržitě