Sociální služba je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním - posláním je zajištění péče osobám, které mají z důvodu svého chronického duševního onemocnění sníženou schopnost soběstačnosti, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Cílovou skupinou jsou osoby starší 27 let, trpící chronickým duševním onemocněním zejména. schizofrenií. Služba se neposkytuje osobám, závislým na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, s výjimkou osob, které prošly protialkoholní léčbou a nepatří do zdravotnického zařízení.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Filipovská 582/20, Nový Jiříkov 407 53, Ústecký kraj
service.phone 412338122
service.email reditel@domovseverka.cz
service.website http://www.domovseverka.cz
service.capacity

100 lůžek (dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje)

Kontaktní pracovníci