Domov se zvláštním režimem je určený pro osoby, které mají různé formy demence (např. Alzheimerovu chorobu). Pracovníci se snaží v domově vytvořit atmosféru, která je podobná běžnému domácímu prostředí, aby se uživatelé služeb cítili jako doma a žili podobným životem.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Dolní Moravice 25, Rýmařov 795 01, Moravskoslezský kraj
service.phone 736 430 633
service.email dos@diakonie.cz
service.website https://www.diakonierymarov.cz/sluzby/domov-pro-seniory-se-zvlastnim-rezimem/
service.capacity

11 uživatelů služeb

Kontaktní pracovníci