Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetržitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům i manželským párům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, a to ani s pomocí své rodiny, terénní sociální služby nebo z jiných závažných důvodů.

titles.basic_info

service.social_service Domovy se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Žáry č. 3, Město Albrechtice, Město Albrechtice 793 95, Moravskoslezský kraj
service.phone 595 170 379
service.email daniel.jurcik@krnov.charita.cz
service.website https://krnov.charita.cz/dum-dobre-vule-zary/
service.capacity

Kapacita zařízení:

29 klientů

Kontaktní pracovníci