Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let s chronickým duševním onemocněním, které zapříčiňuje, že osoby nejsou schopny zajišťovat své životní potřeby ve vlastním, domácím, prostředí a jejich situaci není možno řešit pomocí rodiny ani využitím terénních sociálních služeb.

titles.basic_info

service.social_service domov pro osoby se specifickými potřebami
service.subcategory Bydlení
service.address M. Švabinského 712/10, Krnov 794 01, Moravskoslezský kraj
service.phone 554 614 702
service.email salvator@ostrava.charita.cz
service.website https://ostrava.caritas.cz/lide-se-specifickymi-potrebami/domov-pro-lidi-se-specif-potrebami-salvator/
service.capacity

36 osob

Kontaktní pracovníci