Pobytová odlehčovací služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, a z důvodů trvalých změn zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim z důvodu potřeby odpočinku nemůže zabezpečit osoba, která tuto pomoc běžně poskytuje. Tito občané musí dosahovat minimálně 50 let věku.

titles.basic_info

service.social_service Odlehčovací služba
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Padlých hrdinů 312, Frýdlant 739 11, Moravskoslezský kraj
service.phone +420 739 441 337
service.email renata.lubojacka@sssfno.cz
service.website http://www.sssfno.cz/odlehcovaci-sluzba/
service.capacity

Kontaktní pracovníci