Respitní (odlehčovací) péče je zaměřena na poskytování péče občanům se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují zajistit nepřetržitou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou podporu a pomoc. Služba je poskytována 24 hodin denně na oddělení s 22 lůžky.

titles.basic_info

service.social_service Respitní péče
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Moskevská 1103/1F, Město 736 01, Moravskoslezský kraj
service.phone 596 477 322
service.email sotkovska.martina@ssmh.cz
service.website https://www.ssmh.cz/
service.capacity

Služba je poskytována 24 hodin denně na oddělení s 22 lůžky.

Kontaktní pracovníci