• Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče určená osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, poskytovaná zpravidla za úhradu v domácnostech osob na základě písemné smlouvy.

titles.basic_info

service.social_service pečovatelská služba
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Havlíčkova 194, Starý Plzenec 332 02, Plzeňský kraj
service.phone 377 183 643
service.email kusova@staryplzenec.cz
service.website https://www.staryplzenec.cz/verejna-sprava/sluzby-a-poplatky/pecovatelska-sluzba/
service.capacity
service.note

Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech

od 07:00 do 15:30 hodin.

Kontaktní pracovníci