Azylový dům Jičín je pobytová sociální služba, která poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílovou skupinou azylového domu jsou matky / ženy s dětmi (max. se třemi dětmi) a mladí dospělí do 26-ti let, kteří se z nenadálých důvodů ocitli bez přístřeší a není v jejich silách tuto krizovou situaci řešit bez pomoci. Posláním Azylového domu Jičín je zajištění dočasného (nepřevyšující zpravidla jeden rok) a bezpečného zázemí lidem nacházejícím se v nepříznivé situaci spojené zejména se ztrátou nebo rizikovým bydlením. Poskytnutí podpory s cílem stabilizování se v dané situaci, pomoc při zvládání, obnovení nebo naučení běžných úkonů (péče o domácnost, péče o dítě, hospodaření s penězi, denní režim apod.). Následně dopomoc při hledání a posunu do vlastního bydlení.

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address Barákova 201, Jičín-Nové Město 506 01, Královéhradecký kraj
service.phone 603 382 639
service.fax 493 546 242
service.email azylovydum@ssmj.cz
service.website www.ssmj.cz
service.capacity

Počet lůžek: 14

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitě