Posláním Pečovatelské služby Sociálních služeb města Jičína je poskytovat uživatelům služby sociální péče v jejich přirozeném domácím prostředí a v zařízeních pečovatelské služby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu a domácnost, při zajištění stravy a při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba je určena pro uživatele žijící ve vlastní domácnosti nebo domě s pečovatelskou službou, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění sníženou schopnost obstarat si základní životní potřeby v oblasti péče o svoji osobu a domácnost. Dále pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje k zabezpečení potřeb dítěte pomoc jiné osoby.

titles.basic_info

service.social_service Pečovatelská služba
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Hofmanova 574, Jičín-Dvorce 506 01, Královéhradecký kraj
service.phone 493 546 211
service.email pecovatelska@ssmj.cz
service.website https://www.ssmj.cz/pecovatelska-sluzba
service.capacity

Kapacita je stanovena pro potřeby města Jičína a jeho spádových obcí

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Služby jsou poskytovány celoročně v době od 7.00 do 20.00 hodin.