Služba pro oběti domácího násilí,osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem/dětmi. Pro výše zmíněné platí, že jde o ženy a matky s dítětem/dětmi nebo o otce s dítětem/ dětmi, přednostně z Trutnovska), pro které platí, že: a) nemají bydlení z různých důvodů, b) nejsou schopni tuto situaci řešit bez pomoci vlastními silami, c) jsou však motivováni ke změně, tj. chtějí a mohou tuto změnu uskutečnit, d) jsou zároveň orientováni v čase a místě.

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address Šikmá 300, Poříčí (část) 541 03, Královéhradecký kraj
service.phone 777 303 115
service.email info@mostkzivotu.cz
service.website mostkzivotu.cz
service.capacity

32 lůžek

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitě