Posláním azylového Domu sv. Petra pro muže je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu při řešení jeho nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních kontaktů. Kromě ubytování a zajištění podmínek pro stravování nabízíme pomoc či podporu při obhajobě jeho práv, při hledání nového bydlení, zaměstnání, při navazování sociálních kontaktů. Po dobu pobytu nabízíme rozmanité aktivity, které mají napomoci k začleňování člověka do běžného života. Součástí azylového domu jsou hospodářská stavení a pastviny pro chov drobného zvířectva.

titles.basic_info

service.social_service Azylové domy
service.subcategory Bydlení
service.address Záblatí 38, Záblatí 384 33, Jihočeský kraj
service.phone 732 140 224
service.email azyl.muzi@prachatice.charita.cz
service.website https://www.prachatice.charita.cz/sluzba/343/
service.capacity
  • počet lůžek - 13

Kontaktní pracovníci