Poskytujeme přístřeší hlavně pro rodiny s dětmi a matky s více dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci, dále pro etnické menšiny, oběti domácího násilí a osoby bez přístřeší a to bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, národnost a o s ohledem na individuální potřeby osob.

titles.basic_info

service.social_service Azylové domy
service.subcategory Bydlení
service.address Komenského 73, Husinec 384 21, Jihočeský kraj
service.phone 388 331 274
service.email az.rybka@iol.cz
service.website https://www.rybka-az.cz/azylovy-dum-v-husinci.htm
service.capacity

 50 lůžek

Kontaktní pracovníci