service.single - Tréninková kavárna Láry Fáry 2 Náchod

Posláním střediska Tréninková kavárna Láry Fáry 2 v Náchodě je podpořit samostatnost, soběstačnost a začlenění do společnosti. Středisko funguje ambulantně, to znamená, že uživatelé dochází do kavárny. Do kavárny mohou chodit dospělé osoby ve věku 18—64 let s lehkým až středním mentálním postižením, případně s duševním onemocněním, kteří žijí v Náchodě, nebo blízkém okolí. Tréninková kavárna je určena lidem, kteří si chtějí zlepšit pracovní schopnosti a dovednosti, aby si v budoucnu mohli najít práci a uplatnit se v ní.

titles.basic_info

service.social_service sociální podnik
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Hurdálkova 371, Náchod 547 01, Královéhradecký kraj
service.phone 737 380 299
service.email kavarna.nachod@pferda.cz
service.website https://www.pferda.cz/nase-projekty/treninkova-kavarna-lary-fary-2-nachod.html
service.capacity

20 klientů

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Pondělí: 12:00 – 20:00 Úterý – pátek: 9:00 – 20:00 Sobota: 14:00 – 20:00 Neděle: 14:00 – 20:00