Posláním azylového domu pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Pracovníci domova poskytují v bezpečném a klidném prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace.

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům pro matky s dětmi
service.subcategory Bydlení
service.address Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov 381 01, Jihočeský kraj
service.phone 724 374 333, 606 635 249
service.email dmd.ck@centrum.cz
service.website https://www.ckrumlov.cz/cz/centrum-kaminek/
service.capacity
  • 15 lůžek - Plešivecké náměstí 75, 381 01 Český Krumlov 
  • 6 lůžek - Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov
service.note

na adrese Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov:

  • 5 bytů a 15 lůžek
  • 1 klubovna

na adrese Vyšný 39, Český Krumlov:

  • 2 byty a 6 lůžek
  • 1 klubovna

Kontaktní pracovníci