Nabízí podporu a pomoc mužům, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení, v bytové nouzi nebo bez přístřeší, aby získali dočasné ubytování s možností hledání nového bydlení a zapojení do společnosti podle svých vlastních schopností. K tomu podle individuálních potřeb poskytujeme sociální službu azylový dům. Muž, který využívá sociální službu azylový dům, svou nepříznivou situaci spojenou se ztrátou bydlení řeší formou sociální práce s odborníky, obnovuje i rozšiřuje vlastní schopnosti, talent a potenciál. Směřuje k tomu, aby se zapojil do společnosti a vedl život, který je přínosný pro něj i pro společnost (komunitu).

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address Čajkovského 669/9, Jihlava (část) 586 01, Kraj Vysočina
service.phone 567307907
service.email skpjihlava@skpjihlava.cz
service.website www.skpjihlava.cz
service.capacity

počet lůžek: 22

service.note

žádosti o přijetí do azylového domu můžete podat osobně, telefonicky nebo e-mailem (naskenovat vyplněný formulář žádosti) - domluvit se se sociálním pracovníkem lze v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitě