service.single - Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy

Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy Třebíč poskytuje: - ubytování, podmínky pro zajištění stravy a základní hygieny, základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí. Pomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj dětí. Co dělat, máte-li zájem o službu Azylového domu? V případě zájmu o službu musí zájemce sepsat písemnou žádost o ubytování. Předpokladem podepsání Smlouvy s klientem je také doložení aktuálního vyjádření praktického lékaře. ÚHRADA ZA SLUŽBY: Samotná žena 120, - Kč/den Rodič 100,- Kč/den Dítě 50,- Kč/den

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address Vltavínská 1402, Horka-Domky 674 01, Kraj Vysočina
service.phone 608 808 025
service.email jaroslav.zak@trebic.charita.cz
service.website http://www.trebic.charita.cz
service.capacity

Počet lůžek: 61

service.note

tel. 776 048 198 - pro příjem žádostí od 8 - 14 hod. 

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitě