Posláním sociální služby Azylové ubytování Jihlava je společně s klienty hledat cestu k bydlení a naději, že mohou žít běžným životem, podporovat klienty v jejich snaze a v rozvoji jejich schopností a odpovědnosti. Cíle sociální služby Azylové ubytování Jihlava: Služba usiluje o zapojení klientů do života, který je ve společnosti považován za běžný. Za běžný způsob života považuje služba následující: - stabilní finanční zajištění a účelné hospodaření; zajištěné udržitelné bydlení; vzájemně prospěšné mezilidské vztahy a komunikace s okolím; výchova a péče o děti i vlastní osobu.

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address Žižkova 2076/108, Jihlava (část) 586 01, Kraj Vysočina
service.phone 607 004 516, 561 110 549
service.email info@nadejeprozivot.cz
service.website http://nadejeprozivot.cz
service.capacity

43 lůžek

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitě