medical_service.single - Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha

medical_service.category Lůžková psychiatrická péče
medical_service.name Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha
medical_service.address U Vojenské nemocnice 1200/1, Břevnov (Praha 6) (část) 162 00, Hlavní město Praha
medical_service.website http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=60&lang=cs